ОНУ імені Мечникова – центр підготовки фахівців у галузі ІТ

Освіту кінця 20-го – початку 21-го століть вже неможливо було уявити без використання інформаційних технологій. Поява в 1990-ті роки нового покоління обчислювальної техніки, а також стрімкий розвиток мережевих технологій відкрили нові перспективи використання цього технічного напрямку у процесі підготовки кадрів для різних галузей господарства. Більше на odessa-trend.in.ua.

Початок ери персональних комп’ютерів

З середини 1990-х років на зміну електронно-обчислювальним машинам, що займали часом декілька аудиторій, прийшли персональні комп’ютери. Цей процес дав старт новому періоду розвитку Одеського університету імені І.І. Мечникова, пов’язаному з загальною тенденцією комп’ютеризації всіх сфер його діяльності. Персональний комп’ютер став повсякденним обладнанням як для опанування знаннями, так і в роботи адміністративно-господарського та навчально-допоміжного складу університету. 

Розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, зростання обсягу комп’ютерного та периферійного обладнання в навчанні, наукових дослідженнях та діяльності з управління вишем призвели до необхідності відкриття нових підрозділів університету. Цим підрозділам було доручено обслуговувати комп’ютерний парк, технічні засоби навчання та представляти університет у світовій мережі.

В 1993 та 1994 роках на базі спеціальності “Прикладна математика” було здійснено набори студентів для навчання за спеціалізацією “Захист інформації”. Згодом завдяки цьому в університеті була ліцензована спеціальність “Захист інформації в комп’ютерних системах”, яку згодом було віднесено до напряму “Комп’ютерна інженерія” зі спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”. 

Тим часом в 1994 році в ОНУ було створено автономний факультет інформаційних технологій, який існував недовго через брак достатньої кількості досвідчених фахівців. 

У 1996 році відповіддю на потреби часу стало відкриття факультету інформаційних технологій, де почали готувати фахівців за напрямом “Комп’ютерні системи та мережі”. 

Економічна кібернетика в ОНУ

У 2005 році в університеті побачила світ нова спеціальність “Економічна кібернетика” на базі кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій. У 2007 році було засновано профільну кафедру на чолі із професоркою З.М. Соколовською. 

В середині 2010 років відбулась оптимізація взаємної діяльності економістів та кібернетиків, що призвело до створення кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій. Цей підрозділ одразу став одним із провідних, його співробітники забезпечили цикл дисциплін, які складають спектр професійної підготовки випускників. 

Кафедра окреслила собі головні напрями своєї діяльності, серед яких було вивчення питань інформатизації; розвитку сучасних методів і моделей автоматизації в Україні та за кордоном. На кафедрі займалися дослідженням поєднання історичних аспектів становлення кібернетики як науки з новітніми здобутками теорії та практики економічної кібернетики. 

Працівники кафедри забезпечували навчальний процес із численними студентами, які поступали спеціальності економічного та математичного циклів.

Від початку своєї діяльності колектив фахівців кафедри брав участь у дослідженні використання спеціальних мов імітаційного моделювання в аналізі економічних об’єктів. 

Креативна діяльність цього важливого підрозділу дозволила йому стати членом Асоціації кібернетиків України, а розробки викладачів постійно демонструвалися на стендах щорічних засідань цього поважного наукового об’єднання. 

Comments

.,.,.,.